Til innholdet

22.10.2013

Badebehandling mot lakselus

VESO har nylig avsluttet et prosjekt finansiert av FHF der de har sett på hvordan badebehandling mot lakselus kan gjøres bedre. Blant annet er effekten av å bruke presenning og skjørt med åpen bunn sammenliknet i fullskala forsøk.

Del artikkel

Det er gjennomført behandlinger av laks i full skala, delvis med bruk av en hel presenning trukket rundt nota, og delvis med et 10 meter dypt skjørt med åpen bunn. Konsentrasjonen av behandlingsmiddel er vanskelig å måle direkte, det ble derfor benyttet et godkjent kunstig sporstoff. Resultatene tyder på at det kan være store forskjeller i konsentrasjon av behandlingsmiddel i nota.

Spesielt ved bruk av skjørt ser det ut til at behandlingsmiddelet tynnes kraftig ut i den nederste delen av nota. Dette medfører økt sjanse for dårlig behandlingsresultat, og økt fare for at en del lus som overlever kan danne grunnlaget for oppbygging av motstandskraft mot bademiddelet.

Rapporten finnes som vedlegg i pdf-format i den grå menyen til høyre

keyboard_arrow_up