Til innholdet

05.12.2018

Ny bærekraftportal lansert

I dag ble en ny bærekraftportal lansert i Trondheim. Den vil være et viktig bidrag til faktabasert kunnskap om havbruksnæringens bærekraft.

Del artikkel

Bærekraft er en fundamental forutsetning for havbruksnæringens virksomhet og muligheter for videre vekst. Det er en forutsetning fra myndighetene, fra næringen selv og fra samfunnet som helhet.
I vurdering av bærekraft er det en ting som er helt avgjørende; faktabasert kunnskap om realitetene.

Derfor har FHF finansiert et prosjekt som har hatt som mål å utvkle en portal der man enkelt og oversiktig kan finne forskningsbasert fakta og dokumentasjon knyttet til forhold som er viktige for vurdering av havbruksnæringens bærekraft.
Portalen vurderer ikke næringens bærekraft, den skal være kilde til fakta om det samme.
Portalen ligger lett tilgjengelig på Barentswatch, der man og finner portalen for Fiskehelse og FiskInfo.

Du kan finne mer informasjon om prosjektet her

keyboard_arrow_up