Til innholdet

22.10.2013

Bedre sorteringsrist i rekefiske

Det er satt i gang et prosjekt som skal utvikle en rist som på en bedre måte sorterer reker etter størrelse. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og Fiskeri- og havbruksnæringes forskningsfond.

Del artikkel
Målet med prosjektet er å utvikle sorteringsrister som bedre størrelsessorterer reker og tar vare på større reker. Store reker gir bedre pris, og ved unngå å fange de små rekene blir det mindre belastning på bestanden. Selve konseptet med sorteringsrist er en innretning som plasseres ved inngangen til trålposen. Risten består av et spilesystem og stilles i vinkel for å sortere ut små reker og undermålsreker før de går i trålposen. Resten av fangsten vil bli ført nedover og inn i en åpning som leder inn i selve trålposen. Utviklingen av en sorteringsrist vil foregå i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Skagerak Trål og Notbøteri As. Norges Fiskarlag, ved Eirik Ulsund, er prosjektleder på vegne av FHF.
keyboard_arrow_up