Til innholdet

22.10.2013

Brønnbåter og sykdomspredning

Brønnbåter står for tilnærmet all transport av levende fisk i norsk oppdrettsnæring og et nytt prosjekt skal se på riskoen for sykdomspredning ved slik transport. Prosjektet er satt i gang av FHL Havbruk i samarbeid med FHF og Innovasjon Norge og prosjektleder er Arne Guttvik i VESO Trondheim.

I prosjektet, hvor også Brønnbåteiernes forening, Mattilsynet og Veterinærinstituttet m.fl. gir innspill, er målsettingen å fokusere på følgende problemstillinger:

 1) Hvilken risiko ligger for overføring av smittestoff fra tidligere transporter (prioritet 1)

2) Hva er risiko for inntak av smittestoff under transporten (prioritet 2)

Bakgrunnen for igangsetting av prosjektet er både de strukturelle endringene som skjer i næringen, forekomst og spredning av ulike virussykdommer, og behov for å gå nøye gjennom muligheter og begrensninger for tilstrekkelig god vask og desinfeksjon av stadig større og mer komplekse båter. Mer detaljert har prosjektet følgende faglige målsetninger:

1) Oppsummering av kjent kunnskap knyttet til brønnbåt som (potensiell) smittebærer i norsk oppdrettsnæring

2) Evaluere brønnbåtenes interne kvalitetssikringsrutiner i et smittehygienisk perspektiv generelt og vask og desinfeksjon spesielt? vurdere metodikk, teknisk utforming av båter og metoder for overvåkning og evaluering

3) Risikoanalyse -Bruk av brønnbåt i oppdrettsnæringen ? identifisere alle bruksområder og gradere risiko for smittespredning innad/mellom brønnbåtenes ulike oppdrag.

4) Tiltak for å forbedre vask og desinfeksjon av brønnbåter

5) Tiltak for å optimalisere bruk av brønnbåt (drift) Prosjektet er igang og innspill/kommentarer kan sendes til prosjektleder Linken er dessverre fjernetArne Guttvik i VESO Trondheim. Sluttrapport skal være klar før sommeren 2006

keyboard_arrow_up