Til innholdet

22.10.2013

Bruk av brønnbåt i norsk oppdrettsnæring

Smitteoverføring i brønnbåt ved smolttransport og forflytning av produksjonsfisk er i en ny rapport identifisert som en av de største risikofaktorer knyttet til smittespredning i oppdrettsnæringen. Dette på grunn av gjenværende smittestoff fra siste transport og p.g.a. for dårlig vask og desinfeksjon. Undersøkelsene er utført fra VESO på oppdrag fra FHF og Innovasjon Norge.

Brønnbåter står for tilnærmet all transport av levende fisk i forbindelse med akvakultur i Norge. Rapporten fra VESO tar spesielt for seg overføring av smittestoffer ved transport av smolt/marin yngel og annen fisk i produksjonsfasen. Inntak av smittestoff under transport står også sentralt. Rapporten inneholder også forslag til prosedyrer for vask og desinfeksjon av båt og går grundig gjennom hvordan man kan hindre smittespredning og smitteoverføring. Les mer i rapporten i linken til høyre.
keyboard_arrow_up