Til innholdet

22.10.2013

Database for fremmedstoff i fisk vokser

Siden databasen ble lansert på NIFES sine hjemmesider i 2004 har interessen bare økt. I dag inneholder databasen informasjon om ulike fremmedstoffer i 23 kommersielle fiskearter som fangstes utenfor Norskekysten.

Datainnsamlingen startet i 1994, men først i 2004 var den søkbare databasen ?Sjømatdata?, tilgjengelig for alle via nettsidene til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). - Siden lanseringen har det vært en stor interesse for ?Sjømatdata?, både fra eksportører, myndigheter og aktører i fiskerinæringen, sier forskningssjef Kåre Julshamn i Programmet for dokumentasjon og overvåkning ved NIFES. - I databasen kan man selv finne innholdet av fremmedstoffer i ulike fiskearter, og se om innholdet ligger under eller over EUs øvre grenseverdier (der de eksisterer). Dette er nødvendig informasjon for både myndigheter og eksportører, fordi flere hundre tusen tonn fisk sendes til utenlandske kunder og konsumenter hvert eneste år. - Slike data gjør det også mulig å overvåke utviklingen av miljøgifter i fisk over tid. Linken er dessverre fjernetNye dataLinken er dessverre fjernet Data for flere fremmedstoff i brosme, hestemakrell, lange, Nordsjøsild, Norsk vårgytende sild og opppdrettslaks er oppdatert i ?Sjømatdata? i 2006. Databasen oppdateres fortløpende. - I løpet av 2007 vil databasen også inneholde informasjon om flere pesticider og fluorerte forbindelser, som PFOS, i arter som blir analysert i 2006. For 2007 planlegger vi å øke antallet fire ganger fra 2005, slik at antallet omfatter 800 prøver. Aktiviteten i Nordområdene vil også øke, sier Julshamn. Julshamn synes dette er en positiv utvikling, men ønsker seg likevel enda flere prøver for enda flere fremmedstoff på enda flere arter. - Dette er et kostnadsspørsmål. Myndigheter og markedene kommer stadig med spørsmål om et større dokumentasjonsgrunnlag for databasen, som illustrerer et stort og økende behov, avslutter han. Linken er dessverre fjernetFinansiering Linken er dessverre fjernet Tilretteleggelsen av ?Sjømatdata? for internett i 2004 ble finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). I tillegg har fondet også bidratt med midler til metodeutvikling på nye pesticider og fluorerte forbindelser, fremmedstoffer som etter hvert også skal inn i sjømatdatabasen.
keyboard_arrow_up