Til innholdet

22.10.2013

Digital bildeanalyse

PhotoFish AS, med utspring fra Akvaforsk, har utviklet en rask og objektiv metode for dokumentasjon av produktkvalitet hos laksefisk. Den nye teknologien har et stort potensial både innen online sortering i fiskeforedlingsindustrien og kan gjennom en mer kostnadseffektiv kvalitetsstyring gi en innsparing på om lag 50 til 100 millioner pr. år. Prosjektet har vært finansiert av Innovasjon Norge og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Del artikkel
Målet med prosjektet var å utvikle digital bildeanalyse teknologi til bruk ved online sortering av laks for å muliggjøre en mer markedsbasert produkttilpasning for norsk oppdrettsnæring. En produktdifferensiering basert på sentrale kvalitetsparametere som farge og fett vil støtte opp under ønsket om økt grad av videreforedling og bearbeiding av laks i Norge. Frem til i dag har farge blitt vurdert gjennom en visuell bedømmelse med en fargevifte med tallverdier, og fett blir ofte vurdert avhengig av hvor mye synlige fettstriper det er i kjøttet. Slike subjektive metoder resulterer ofte i uenighet mellom selger og kjøper og kan f.eks føre til ubegrunnede reklamasjoner og bruk av mer fargestoff i fôret enn strengt tatt nødvendig. Det produseres fiskefôr for fire milliarder kroner per år i Norge, der ca. 10-15% av kostnadene alene skyldes fargestoff for å få fisken rød nok. Ved å redusere fargetilsetningen i norsk fiskefôr med for eksempel 10 % ved bruk av den digitale bilde og serverteknologi som PhotoFish har utviklet, vil det kunne gi en innsparing på om lag 50 til 100 millioner pr. år ved en mer kostnadseffektiv kvalitetsstyring. Forretningsideen til PhotoFish er å utføre worldwide kvalitetsanalyser av fisk og fiskeprodukter, der det tas bilde av fiskefiléter i en ferdigprodusert og standardisert fotokasse. Informasjonen fra bildet lastes ned over internett på serveren til PhotoFish for analyse, og visuell farge, pigmentinnhold og fettinnhold i fisken blir returnert bruker i form av et analysebevis sekunder senere. Fotoboksen kan følgelig være plassert hvor som helst i verden for å bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping gjennom en objektiv og hurtig dokumentering av kvalitet. Teknologien er videre klar for implementering i en online videreforedlingslinje for å muliggjøre en mer markedsbasert produktdifferensiering. PhotoFish har nå inngått flere kommersielle kontrakter med ledende norske lakseprodusenter der utstyr er levert og det er inngått avtaler om utstedelse av analysebevis. Det arbeides aktivt med innsalg til nye aktører, også internasjonalt. Ønsker du mer informasjon om prosjektet kan du kontakte Sjur Tveite, daglig leder i PhotoFish AS, tlf: 64 94 95 95
keyboard_arrow_up