Til innholdet

22.10.2013

Effekter av kystsoneplanlegging

For første gong skal det undersøkjast kva effekt kystsoneplanlegging har hatt. Fiskeri- og havbruksnæringa sine interesser og behov vert lagt særleg vekt på når ein skal intervjue aktørane i kystsona.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond finansierer prosjektet, og initiativet til prosjektet kom fra FHF si styringsgruppe for kystsoneforsking. Les hele artikkelen i linken til høyre.
keyboard_arrow_up