Til innholdet

22.10.2013

En ny generasjons torsketrål

Prosjektet er nå avsluttet, og resultatene fra En ny generasjons torsketrål er lagt ut på hjemmesidene til FHF

Prosjektet har pågått fra 2002 til 2005 og har hatt som mål å utvikle en ny trål som har lavere tauemotstand, mindre bunnfriksjon og med forbedret størrelsesseleksjon av fangstet fisk. Utviklingen av en ny generasjons torsketrål har vært et samarbeid mellom om forskningsinstitusjonene Havforskningsinstituttet og SINTEF fiskeri og havbruk. I tillegg har trålskippere og redskapsprodusenter deltatt i ulike faser av prosjektet. I prosjektet er det konstruert en trål som ved enkel omrigging kan nyttes som lav- eller høgåpningstrål.

Trålen er testet i kommersielt torskefiske og har vist seg å ha gode fangstegenskaper. Det mest revolusjonerende utviklingen i prosjektet er imidlertid et selvspredende bunngear, med god framkommelighet på dårlig bunn og samtidig har bedre fiskeevne for bunnsøkende fisk som bl.a. torsk. Gearet har også egenskaper som gjør at det kan bidra til å gjøre alt trålfiske mer skånsomt mot bunnhabitater. På bakgrunn av resultatene fra omtalte prosjekt, ble det i april i år startet opp et prosjekt som skal videreutvikle interessante trålkomponenter fram mot kommersiell anvendelse.

Du kan lese mer om dette nye prosjektet samt rapportene fra prosjektet "En ny generasjons torsketrål" ved å følge lenkene nedenfor.

keyboard_arrow_up