Til innholdet

22.10.2013

Ferskvannsressurser og settefiskproduksjon

AKVAFORSK, SINTEF og NIVA har siden januar arbeidet med en utredning om potensialet for produksjon av settefisk i Norge. Utredningen er basert på dagens settefiskkonsesjoner og anlegg i drift. Rapporten fra utredningen er nå klar.

I tillegg er det gjennomført en overordnet kartlegging av aktuelle vannkilder som potensielt kunne danne grunnlag for fremtidig settefiskproduksjon. Som potensielle vannkilder ønsket man også å få belyst eventuell kombinert vannbruk mellom kraftverk og settefiskanlegg. Prosjektets hovedformål har vært å peke på hvilke potensialer som finnes i den etablerte settefiskstrukturen i Norge, vise til ubenyttede og aktuelle vannressurser dersom forholdene legges til rette samt gi en kort utredning av betydningen av å benytte ulike produksjonsstrategier. Les mer i rapporten i linken til høyre
keyboard_arrow_up