Til innholdet

22.10.2013

FHF satser på sei

FHL industri og eksport utarbeidet i 2003 en handlingsplan for FoU-tiltak på sei på vegne av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). "Utviklingsprosjekt seinæringen" er finansiert med 955 000,- fra Innovasjon Norge og 2 500 000,- fra FHF.

Del artikkel

Handlingsplanen består av tre delprosjekter: Låssetting og sleping av levende sei, Integrert modell for stabilitet: Levendefangst og vedlikeholdsforing av sei som grunnlag for produkt- og markedsutvikling og Klippfisk sei. Prosjektet Linken er dessverre fjernetLåssetting og sleping av levende seiLinken er dessverre fjernet har hatt som mål å prøve ut og måle effekter på kvalitet ved sleping av sei i høy hastighet. Prosjektet er utført av Fiskeriforskning og Fish Supply AS og er fullført.

Prosjektet har hatt som hovedmål å avdekke årsakene til gul-brun misfarging på klippfisk av sei og teste ut produksjonsbetingelser som eventuelt kan motvirke en slik misfarging. Det faglige arbeidet er utført ved Fiskeriforskning og prosjektet er nå fullført. Sluttrapporten kan lastes ned Linken er dessverre fjernet herLinken er dessverre fjernet. Prosjektet ønskes videreført med fokus på å finne optimale produksjonsbetingelser for å kunne produsere en best mulig klippfisk av sei.

Målet med prosjektet er å teste ut langtidslagring og vedlikeholdsforing, utvikle marked for produkter av fersk seifilet samt utvikle nye produkter med basis i levende lagret sei som prosesseres pre-rigor. Man tar nå sikte på å gjennomføre prosjektet i løpet av et år i stedet for to år som var den opprinnelige planen. Prosjektet starter opp i midten av august 2005.

keyboard_arrow_up