Til innholdet

22.10.2013

FHFs årsmelding for 2002

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond presenterer nå årsmelding for 2002. Hovedaktiviteten i 2002 har vært for fullt å sette i gang forskningsprogrammer etter grundig planlegging i oppstartsåret 2001.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er næringens egne finansieringsordning for næringsrettet forskning og utviklingen (FoU) basert på en avgift på tre promille på eksport av fisk og fiskevarer. Formålet er å legge til rette for økt verdiskapning, miljøtilpasning, omstilling og nyskapning i fiskeri- og havbruksnæringen.

Ambisjonene var å være fullt ut operativ fra 2002 etter grundig og god planlegging av aktiviteter. I januar 2002 ble fondets første samlede handlingsplan lagt frem, og FoU-programmer og prosjekter kunne settes i gang etter handlingsplanen. Forskning er langsiktig satsing. FHFs handlingsplan for 2002 beskriver prioriteringer og programmer. I årsmeldingen ønsker FHF også å illustrere aktivitetene med beskrivelser av utvalgte prosjekter og resultater.

Årsmeldingen er vedlagt i høyre grå meny.

De som ønsker en trykt kopi kan få tilsendt denne ved å henvende seg til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond på telefon 22 00 28 45 eller e-mail fhf@fiskerifond.no. Årsrapporten vil også deles ut på FHFs stand (D-329) på Aqua Nor 2003.

keyboard_arrow_up