Til innholdet

22.10.2013

FHFs Handlingsplan 2006 er klar!

Handlingsplanen for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond er nå klar. Planen har en samlet ramme på 115,5 mill. kr. Planen representerer en videreføring av fondets hovedinnsatsområder.

Innenfor den samlede rammen er 99,5 mill. kr. avsatt til FoU-aktiviteter, 3,5 mill. kr. til forprosjekter og strategiarbeid, 2,0 mill. kr. til informasjon, 2,0 mill. kr. til evaluering og 8,5 mill. kr. til faglig bistand og administrasjon. Fondet legger fortsatt stor vekt på grundig planlegging av virksomheten. Innenfor FoU-virksomheten tilgodeses fellestiltak med 23,0 mill. kr. (miljø,biprodukter mm.), fiske og fangst med 23,0 mill. kr., industri/foredling med 23,0 mill. kr. og havbruk med 25,5 mill. kr. I tillegg er det gjort en særskilt avsetning, som blant annet kan benyttes til kompetanseprogram med brukermedvirkning i Norges forskningsråd. Handlingsplanen dekker en rekke områder, og størrelsen på innsats må sees i forhold til størrelsen på de ulike delsektorer, f. eks. pelagisk, tørrfisk mv. Særlig sentrale innsatsområder i fondets handlingsplan for 2006 er biprodukter, energiøkonomisering, mellomlagring, pelagisk, ferskfisk, sei, foredling av laks, sykdomsforskning og miljørettede tiltak for laks. Innsatsen på mattrygghet blir også videreført. Det er ellers lagt opp til å få en koordinering opp mot Innovasjon Norges Marine Innovasjonsprogram, og å ha en god dialog med Norges forskningsråd. FHFs handlingsplan for 2006 finner du som PDF-fil i kolonne til høyre.
keyboard_arrow_up