Til innholdet

22.10.2013

Fiske og fangst av dyphavsarter

Ressurssituasjonen i norske farvann og lovende resultater av forsøksfiske har ført til en økende interesse for fiske og omsetning av dyphavsarter i Nord-Atlanteren. Det er nå gjennomført et prosjekt som har sett på fangstbehandling og råstoffegenskapene hos en rekke dyphavsarter. Prosjektet er gjennomført hos Møreforskning og er finansiert gjennom FHF og Innovasjon Norge.

Den overordnede målsettingen med prosjektet har vært å bidra til å øke utnyttingen av dyphavsarter gjennom å utvikle fangstbehandlingen og dokumentere råstoffegenskaper. Rapporten oppsummerer resultater fra 3 delarbeid innenfor prosjektet Fangstbehandling og dokumentasjon av råstoffegenskaper for dyphavsarter.

Prosjektet har fokusert på artene dypvannshå, brunhå, islandshå, isgalt og mora. Artene ble valgt på bakgrunn av at de inngår som en viktig del av fangstgrunnlaget på Hatton bank. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med utstyrsleverandørene Peterson Emballasje og Formvac, ulike linebåtrederi og Matforsk. I prosjektet har en optimalisert fangstbehandlingen av dypvannshai gjennom utvikling og uttesting av fryseformer for hårygger og ny emballasje for hailever. NIR-On-Line metode er testet ut for blåkveite med lovende resultat.

Råstoffegenskapene til artene er kartlagt både gjennom kjemiske analyser og produktmessige egenskaper. Dyphavsartene har gode råstoffegenskaper. Kvikksølvinnholdet i enkelte arter er imidlertid noe høyt i forhold til EU sine grenseverdier. Følg linken til prosjektet og les mer i rapportene.

keyboard_arrow_up