Til innholdet

22.10.2013

Fiskebåten som fremtidig arbeidsplass

«Fiskebåten som fremtidig arbeidsplass» har vært et 3-årig SINTEF- prosjekt finansiert gjennom Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Målet med prosjektet er å redusere risikoen for arbeidsulykker og helseskader i fiskeflåten, både med hensyn på antall ulykker og alvorlighetsgrad og sluttrapporten er nå klar.

Del artikkel

Prosjektet har resultert i utviklingen av forbedret arbeidsbekledning for fiskere, en ny metode for risikokartlegging og konkrete forslag til sikkerhetsrutiner for fartøygruppene. Det er også kommet frem ny kunnskap om faktorer som påvirker sikkerhetskulturen blant fiskere. Personulykkesstatistikken viser at fiskeriet forsatt må regnes som et av de mest risikofylte yrker i Norge.

Det er i dette prosjektet spesielt gjort undersøkelser knyttet til arbeidsoperasjoner i fiskeflåten som er overrepresentert i statistikken mht skader og ulykker. Det er benyttet en tverrfaglig tilnærming til å identifisere nøkkelfaktorene som påvirker sikkerheten i fiskeryrket: kunnskap om fiskebåten som arbeidsplass, ulykkes- og risikoforskning, arbeidsfysiologi, fysisk arbeidsmiljø og yrkeskultur.

Prosjektet har hatt et sterkt brukerfokus og en viktig synergieffekt er at fiskerinæringa har fått fram nyttig kunnskap som fører til økt bevissthet omkring fiskernes sikkerhet om bord. Link til sluttrapporten finner du i feltet til høyre.

keyboard_arrow_up