Til innholdet
Fotokreditt: Stian Fugledal Kvarsnes

11.03.2021
Maja Bævre-Jensen

Hvitfisk

Fiskepeptider viser lovende helseeffekter

I første omgang er det gjort dyreforsøk for å teste om marine proteinhydrolysater har noen påvirkning på fett-kjemien og inflammasjonen i blodet – resultatene er svært lovende, og prosjektet er nå i gang med å teste peptidene også i kliniske studier

Prosjekt:
901419
Del artikkel

Det er i det FHF finansierte prosjektet «Marine bioaktive fiskepeptider for forebygging av overvekt og mikrobiotarelaterte sykdommer i mennesker og dyr» som ledes av Universitetet i Bergen at disse studiene foregår. De gunstige helseeffektene av å spise fisk og andre marine matprodukter er velkjente. I senere tid er det kommet ny kunnskap som indikerer at dette ikke bare er knyttet til inntak av omega-3-fettsyrer, men at inntak av fiskeprotein også kan ha betydning for helseeffektene av fiskespising. Det er indikasjoner på at marine proteiner kan virke anti-inflammatorisk og senke kolesterolverdier hos personer med for høye kolesterolverdier. Kombinasjonen av inflammasjon og høyt kolesterol øker risikoen for få hjerteinfarkt og hjerneslag.

Gode resultater fra dyre-studier

I dette prosjektet har restråstoff fra torsk, sild og makrell blitt prosessert til proteinprodukter, og blitt gitt til mus, mink og kylling. Ved å spalte proteiner ved enzymatisk hydrolyse er tanken at mer potente metabolske forbindelser blir dannet. Prosessbetingelsene har blitt utviklet og validert slik at det lages hydrolysat med samme kvalitet i hver batch. Mus har blitt brukt for å studere potensiale for å kunne motvirke utviklingen av livsstilsrelaterte sykdommer hos mennesker, mink er valgt ut til samme formål for hund. Kylling ble testet ut for å se om marine peptider kunne ha gunstige effekter på vekst og helse hos kylling.

Peptider fra både torsk, sild og makrell viste seg å senke kolesterolverdiene hos mus, og samtidig gi en mer gunstig fordeling av det gode kolesterolet (HDL). Akkurat de samme resultatene ble oppnådd hos mink. Forskerne jobber fortsatt med å finne årsaksforholdene til hvorfor de får slike resultater, og en hypotese det nå jobbes etter er at peptidene endrer mikrobiota i tarm på en gunstig måte.

Felleskjøpet gjennomførte forsøkene med marine peptider til kylling. Her var ikke formålet å se på livsstilssykdommer, men på parametre som vekst og helse i produksjon av kylling. Da det var problemer med et E. coli utbrudd under forsøkene er det vanskelig å konkludere noe før forsøkene har blitt repetert.

Nå er prosjektet inne i sin siste fase hvor det skal gjennomføres utprøvninger hos mennesker, og resultatene forventes å foreligge før sommeren. Da vil sluttrapport bli publisert med både prekliniske og kliniske studier.

Det er proteinhydrolysat fra torske-hoder som nå blir gitt til testpersoner i 12 uker. 20 gram proteinpulver skal drikkes hver dag og sammenlignes med en gruppe som får protein fra melk.

Tre uker ut i studien sier Kairith Fugledal Kvarsnes, en av testpersonene i studien (avbildet i topp), at det ikke er så mye å si annet enn at det går helt fint å drikke 20 gram om dagen, og at hun er veldig spent på testresultatene etter 12 uker.

Prøver av blod-, urin og avføring blir tatt før og etter studiet og skal analyseres.

Staben ved FHU i Bergen (Forskningsenhet for folkehelseundersøkelser) som er involvert i analysene. Fra venstre Rita Pedersen, Cathrine Berntsen Alvheim, Synnøve Ygre Hauge, Trine Leikanger og Hilda Andersen

 

-Dersom vi får de samme resultatene hos mennesker som det vi har sett hos forsøksdyrene i de innledende studiene vil dette kunne ha mye å si for å øke verdiskapingen av marine råstoffer, sier prosjektleder Rolf Kristian Berge, prosjektleder og professor ved Universitetet i Bergen.

 

keyboard_arrow_up