Til innholdet

22.10.2013

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond på internett

Styreleder Torbjørn Dahl er stolt over å presentere fondets nye internettside. - Fondet er satt til å forvalte næringens forskningsmidler. Derfor legger vi stor vekt på informasjon og formidlingsvirksomhet, sier Dahl.

Del artikkel
Internettsiden skal bidra til å informere raskt om forskningsresultatene ut til næringen, slik at forskningen kommer næringen til gode. - Vi ønsker også å skape åpenhet og tillit rundt forskningsfondets virksomhet. Bruk derfor siden aktivt, understreker Torbjørn Dahl, som forsikrer at alle gode ideer og innspill vil bli tatt med i fondets videre arbeid.
keyboard_arrow_up