Til innholdet

12.02.2015

Villfisk

Mer effektivt drift for fiskerne; FiskInfo lanseres nå

I et FHF-prosjekt i samarbeid med Barentswatch er det utviklet en ny tjeneste som gir mye bedre informasjon til fiskefartøy. Det vil spare penger og gi bedre trygghet for informasjonen. FiskInfo lanseres nå.

Del artikkel

FHF og BarentsWatch lanserer tjenesten "FiskInfo" - informasjon fra det offentlige rett inn på fiskerens kartplotter. Tjenesten skal gi brukeren korrekt informasjon til rett tid på riktig kanal.

Korrekt, oppdatert og hensiktsmessig leveranse av informasjon er vesentlig for et optimalt fiske med tanke på ressursbruk og oppfølging av regelverk.

Kartplotteren har blitt fiskerens kilde til mye nødvendig informasjon, og svært mye informasjon forholder seg til geografisk plassering eller avgrensning.

Tilgjengeliggjør informasjon

I prosjektet FiskInfo (også kalt "Kart til kartplotter" i BarentsWatch) har BarentsWatch samarbeidet med etatene som er ansvarlige for dataene, gjort følgende informasjon tilgjengelig for automatisk og manuell nedlasting til kartplotter:

  • Fra Oljedirektoratet, petroleumsbasert informasjon: Undervannsinstallasjoner, og planlagt og pågående seismikkaktivitet,
  • Fra Meteorologisk institutt: Iskant
  • Fra Kystvakten: Faststående redskap

Denne informasjonen har til dels vært tilgjengelig for kartplotter tidligere, men i BarentsWatch er det laget en felles portal for nedlasting og mail-abonnering av denne informasjonen til kartplottere. Funksjonaliteten er også tilgjengelig via et maskinlesbart grensesnitt (API - Application Programming Interface) slik at leverandører av kartplottere og andre systemleverandører kan hente informasjonen direkte inn i sine systemer om de ønsker det.

I den videre utviklingen av FiskInfo er de enkelte informasjonsområdene planlagt utvidet, slik at man for meteorologi kan abonnere på vind, bølger og strøm. Informasjonsutveksling rettet mot fiskeriaktivitet kan inkludere fiskerimeldinger, åpne- og lukkede felt, samt innrapportering av redskapsposisjoner.

Denne nye løsningen fra BarentsWatch erstatter en ofte manuell metode med å innhente informasjon fra flere forskjellige dataleverandører. Her integreres og tilpasses sentrale informasjonskilder til de mest brukte kartplottersystemene, tilbudt gjennom en felles informasjonsportal - BarentsWatch.no.

I en første versjon vil redskapsposisjoner, iskant, havbunnsinstallasjoner, planlagt og pågående seismikk være kartlag som kan brukes på fiskerens kartplotter. Listen over kartlag som kan lastes ned vil bli utvidet basert på innspill fra brukerne.

keyboard_arrow_up