Til innholdet

22.10.2013

Formidlingspris til forskere

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningfond (FHF) legger stor vekt på lettfattelig og god formidling av resultater og informasjon fra forskningprosjekter ut til fiskeri- og havbruksnæringen. Nå lanserer FHF konkurranse blant forskerne om beste populærvitenskaplige artikkel innenfor fiskeri- og havbruksforskningen.

De tre beste populærvitenskapelige artiklene i 2003 skal premieres med henholdsvis tjue-, ti- og femtusen kroner. Pengene går direkte til forskeren. En jury oppnevnt av FHF vil følge med i fiskerifaglige tidsskrift og aviser. Samtidig mottar vi gjerne tips om gode artikler på mail til tone.kjenstad@fiskerifond.noLi

keyboard_arrow_up