Til innholdet

22.10.2013

Formidlingsprisen delt ut på FISK2004

FHF sin Formidlingspris ble delt ut under FISK2004 i går. Årets vinnere er Bjørn Olav Rosseland, Gjermund Langedal og Harald Normann med henholdsvis tjue, ti og fem tusen kroner.

Formidlingsprisen skal gå til enkeltpersoner eller grupperinger/institusjoner innen forskningsmiljøene, forvaltningen eller industrien som på en enkel og god måte formidler informasjon fra forskningen og ut til fiskeri- og havbruksnæringen.

Det ble sendt inn flere gode forslag og en jury bestående av personer fra FHL, Fiskarlaget og FHF har kommet frem til følgende begrunnelse for årets vinnere: 1. plass Bjørn Olav Rosseland - Norsk institutt for vannforsking/Norges landbrukshøgskole: Han har i flere år gjort en flott jobb i å formidle viktig kunnskap om vann og vannkjemi til norsk settefisknæring.

Og ikke minst satt fokuset på oksygenets mange problemsider. Han er en tung fagmann, som evner og snakke på en slik måte at budskapet når fram til oppdrettsnæringen. Rosseland er benyttet av mange selskaper til å holde foredrag, og veldig mange oppdrettere har derfor hatt gleden av å få tilgang på hans kunnskap. 2. plass  Gjermund Langedal, Fiskeridirektoratet: Han er prosjektleder i utviklingsprosjektet på fangst og bifangst av kongekrabbe. har vært involvert i forsøkene med stolpegarn i torskefisket og i prosjektet om forebygging av garntap/gjenfinning av tapte garn (ghost-fishing). Langedal er en godt synlig aktør som gjennom sitt feltarbeid har direkte kontakt og god dialog med fiskerinæringen.

Han har aktivt bidratt til utvikling av nettverk og videreformidling av resultater. 3. plass Harald Normann, Redaktør, Fisk Industri og Marked: Han har i år 10-års jubileum og har siden 1994 formidlet forskning og forskningsresultater gjennom bladet Fisk Industri og Marked, et blad som han nesten egenhendig gir ut. Han setter stadig fokus på mange konkrete problemstillinger, spesielt innen foredlingsindustrien, gjennom sin lederspalte som har mange faste lesere.

keyboard_arrow_up