Til innholdet

22.10.2013

Forskning og utvikling i 2003

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har lagt frem sin handlingsplan for 2003. Med forskningsavgiften skal fiskeri- og havbruksnæringen bidra til forskning og utvikling for 106,2 millioner kroner dette året.

Del artikkel

Handlingsplanen for 2003 viderefører satsningsområdene som ble skissert i 2002. Midlene fordeles i hovedkategoriene fellestiltak for hele fiskeri- og havbruksnæringen (25,2 millioner kroner), fiske og fangst (20,0 millioner kroner), industri og foredling (31,0 millioner kroner) og havbruk (23,0 millioner kroner).

- Forståelse for samspillet mellom marked/konsument, fangst/oppdrett og foredling er et være eller ikke være for norsk fiskeri- og oppdrettsnæring, sier Leif Inge Karlsen. - Samordning av den nasjonale FoU-innsatsen blir viktig for å få best mulig koordinert og næringsrettet forskning. Forskerne må ut av sine kontorer og ut i næringen. Dette gjelder både på land og sjøsiden, fortsetter Karlsen. Styrelederen vil fremheve anvendt markedsforskning som en gjennomgående tråd i FHFs virksomhet. Her er det flere tiltak i handlingsplanen, blant annet bransjerelaterte markedsstipendier, markedsbaserte høstingsstrategier, miljø, sporbarhet og produktutvikling.

Blant annet har FHF sammen med SND finansiert utviklingen av utstyr som kan plukke tykkfiskbein i torskefilet. Her er pilotanlegg utviklet. Utstyret er testet ved en bedrift i Stamsund. - Pre-rigor filetering er et annet sentralt innsatsområdene for 2003. Det er store forventninger til denne type teknologi i næringen med tanke på nye produkter og markeder, fortsetter Karlsen. - Mer rasjonelle produksjonssystemer, kvalitetsbehandling og produktutvikling skal det også satses på blant annet ny og mer avansert innfrysningsteknologi i pelagisk sektor.

Innenfor saltfisk og filet prøves nye produktvarianter, blant annet konsumpakket klippfisk. Nye satsingsområder innenfor industri og foredling har også kommet inn i handlingsplanen som utvikling av seinæringen, kongekrabbe og sel. 

 Andre viktige tema er gjenbruk av energi og reduksjon av utslipp fra flåten. Det er også satt i gang et større forskningsprogram for å utvikle en ny generasjon torsketrål. Målet er å få fram en ny bunntrål som er mer skånsom og energiøkonomisk sammenliknet med dagens bunntråler. Innenfor havbruk er det lagt særlig vekt på vann/smoltkvalitet, lakselus, sykdomsforskning og nye og alternative fôrressurser . Miljøtiltak får stor plass med utvikling av mer rømningssikre merder og forskning på alternativer til bruk av kobber.

. - Dokumenterte pilotanlegg vil i tillegg til faktaark og FHFs hjemmeside være verktøy for å nå dette målet, avslutter styreleder i FHF Leif Inge Karlsen. Handlingsplanen ligger vedlagt i høyre grå meny.

keyboard_arrow_up