Til innholdet

22.10.2013

Fra line til merd

I forbindelse med programmet, Mellomlagringsløsninger for den mindre kystflåten, er det nettopp ferdigstilt en rapport ved Fiskeriforskning som ser på vekst og utvikling av skader hos linefanget torsk.

Mellomlagringsløsninger for den mindre kystflåten har som mål å overføre kunnskap om levende fangst og lagring av fisk til den mindre kystflåten, fartøy kortere enn 15 meter. Nye redskapsgruppers egnethet som leverandør av levende fisk (juksa, line og teine/ruse) skal testes og dokumenters. Nå er rapporten om hvordan linefanget torsk egner seg til oppforing klar. Den kan lastes ned og leses ved å gå til Linken er dessverre fjernetprosjektets hjemmesideLinken er dessverre fjernet.
keyboard_arrow_up