Til innholdet

22.10.2013

Fremtidens fiskefartøy - presentasjoner fra seminar

Fiskeriteknologiprogrammet i Forskningsrådet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) arrangerte rett før påske et seminar om fiskefartøyteknologi. Nå er presentasjonene lagt ut på internett.

I underkant av 80 personer deltok på seminaret på hurtigruta M/S Finnmarken. Deltagere fra fiskerinæringen, forskning og forvaltning fikk presentert nye forskningsresultater - i hovedsak fra prosjekter finansiert av FHF og Forskningsrådet. I tillegg ble næringens erfaringer med ny teknologi diskutert.

De 15 foredragene ga en pekepinn om at Norge ligger langt fremme med teknologi og produkter innen fiskefartøyteknologi. Ny teknologi og nye løsninger kan øke verdiskapingen i fiskerinæringen, øke matkvaliteten på fisken, bedre arbeidsmiljøet og redusere energiforbruket. Nye produkter for måling og registrering av fangst ble også presentert. Disse vil kunne gi forskerne tilgang til bedre data og dermed et sikrere grunnlag for forvaltningen av fiskeriressursene.

 

keyboard_arrow_up