Til innholdet

22.10.2013

?Fremtidens pelagiske innfrysingsbedrift"

FHF Global Fish AS starter nå bygging av ?Fremtidens pelagiske innfrysningsbedrift? i Hjørnungavåg i Hareid kommune. FHF har bidratt med midler til pilotfabrikken som skal stå ferdig våren 2003 for å teste pakking og innfrysing av sildefilet.

Prosjektet er et samarbeid mellom pelagisk forum i FHL industri og eksport, Sintef Energi og kuldeteknikk AS, Optimar AS og PAM Refrigeration AS. Norges Forskningsråd har bevilget penger til nødvendig forskning rundt prosjektet. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og SND har bidratt med midler til utvikling og bygging av pilotfabrikken.

Prototypen som nå skal bygges i full skala betyr store forandringer i bruk av teknologi i forhold til den som benyttes i dag. Pakke- og innfrysingsprosessen er integrert og betydelig automatisert. Videre skal fisken ikke kartongpakkes før innfrysing, men pakkes i plastemballasje.

Gjennom mer automatisering, lavere emballasjekostnader og mindre energiforbruk er målet å redusere produksjonskostnadene. Fiskerinæringen har lange tradisjoner for å drive kostnadskutt gjennom automatisering, for derigjennom å bli mer konkurransedyktig.

- Hittil har næringen fokusert på prosessene frem til innfrysing, og tida var derfor moden for å ta tak i selve innfrysingsprosessen, påpeker Jan Thorsen, prosjektleder Pelagisk Forum i FHL industri og eksport. Den nye teknologien har ikke som mål å øke den totale innfrysningskapasitet, men skal bedre økonomien i innfrysningen. - Dette vil komme hele fiskerinæringen til gode, avslutter Thorsen entusiastisk.

keyboard_arrow_up