Til innholdet

22.10.2013

Fryst, lettsaltet sei til Spania

Et nytt prosjekt skal se på markedsmulighetene i Spania for fryst, lettsaltet sei fra Norge. Det spanske markedet er i sterk vekst og både Kina, Island og Danmark har økende eksport til Spania.

Prosjektet vil gjennomføre en kartlegging av markedet med bl.a markedsstatistikk og konkurentanalyse. Videre skal det gjennomføres en produksjonstest av flere produkter og tilslutt en markedstest i det spanske markedet. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom forskningsinstitusjonene Møreforskning og Fiskeriforskning og representanter fra næringen. Arnt Olav Aarseth fra Bacalaoforum er prosjektleder. Prosjektet er samfinansiert av Innovasjon Norge/Møre og Romsdal og FHF.
keyboard_arrow_up