Til innholdet

10.09.2019

Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Gjellehelse møte i Skottland i april - hold av dato

Gill Health Initiative (GHI) er et internasjonalt nettverk som ble etablert i 2013 for å øke kunnskapsdeling, utvikle bekjempelsesstrategier og stimulere til samarbeid for å løse laksenæringens utfordringer knyttet til gjellehelse.

Skottland vil være vertskap for neste møte, som vil bli holdt i Stirling den 1-2. april 2020 - hold av datoen allerede nå!

Mer informasjon om registrering og innsendelse av abstracts kommer i løpet av høsten, men litt mer info finnes her.

GHI støttes av FHF og SAIC (Scottish Aquaculture Innovation Centre), som også deltar i programkomiteen.

keyboard_arrow_up