Til innholdet

22.10.2013

God miljøpraksis i oppdrettsnæringen

"Norm om god miljøpraksis ved oppdrettsanlegg for produksjon av laksefisk" er et felles, frivillig system for miljøhåndtering for oppdrettsanlegg i Chile. Normen foreligger nå på norsk.

Den norske oversettelsen av miljønormen er finansiert av SND. Normen er også oversatt til tysk og engelsk.

Elektroniske utgaver av oversettelsene kan lastes ned fra Fundacion Chiles Linken

keyboard_arrow_up