Til innholdet

15.01.2019

Havbruk

God opplæring, kommunikasjon og planlegging er viktig for å forhindre rømming av fisk

Menneskelige og organisatoriske forhold kan også, i tillegg til tekniske, medvirke til at fisken på anlegget rømmer. En ny studie har kartlagt hvilke punkter av betydning dette gjelder, samt listet opp forslag til gode tiltak for å forhindre rømming.

Del artikkel

Rømming av oppdrettsfisk er en utfordring som krever kunnskap om årsaker. Menneskelige og organisatoriske faktorer kan være medvirkende og bakenforliggende når en hendelse skjer, og må vurderes i tillegg til direkte, ofte tekniske årsaker (se video som viser de direkte tekniske årsakene til rømming)

 

Sintef Ocean leder dette prosjektet som har gått over flere år. Resultatene har blitt lagt fortløpende ut på nettsiden www.hindreromming.no slik at det skal være enkelt for ansatte i havbruksnæringen å bruke infoen i opplæring og i eget arbeid med å hindre rømming. Sidene er laget så enkelt forklart som mulig slik at du kan sitte med telefonen din i kaffepausen og repetere og lære siste nytt. I Norge har vi en visjon om at det ikke skal rømme en eneste fisk, og det var derfor helt naturlig at FHF finansierte en slik studie som har sett på årsaker til rømming og tiltak som kan hindre rømming.

Rapporten som nå er tilgjengelig ser kun på menneskelige og organisatoriske årsaker til at rømming skjer, og kan lastes ned i sin helhet her. Intervjuene viser at bakenforliggende årsaker til rømming kan være knyttet til:

  • Menneskelige faktorer, kommunikasjon og samhandling

  • Planlegging og ansvarsfordeling

  • Bemanning og arbeidstid

  • Opplæring

  • Valg og vurderinger i tidligfase

  • Prosedyrer og rutiner

  • Erfaringsoverføring og læring

  • Økonomi og regulering fra myndigheter

Disse faktorene er relevante både for operasjonelt mannskap og for ledelsen i selskapene.

Rapporten presenterer forslag til tiltak, inkludert årsakskategorier for menneskelige og organisatoriske faktorer som oppdrettere kan bruke i intern opplæring og granskning av ulykker. Dette inkluderer eksempelvis å ha nok folk på jobb, gi rom for tilstrekkelig hvile, ha gode rutiner for opplæring av nye ansatte, ha definerte ansvarsfordelinger og mer.

Les mer om prosjektet «Kunnskap og metoder for å forebygge rømming»

 

Foto: SINTEF Ocean AS

keyboard_arrow_up