Til innholdet

22.10.2013

Godt fornøyd!

Direktør Terje Flatøy i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er godt fornøyd med evalueringsrapporten av FHF fra NIFU STEP. "Vi får mer enn godkjent på de fleste sentrale punkter ordningen er satt til å ivareta. Vi har oppfylt hovedintensjonene med ordningen, evnet å definere forskning og utvikling på næringens premisser og trukket næringen aktivt med i definering og utforming av prosjekter" sier Flatøy.

"Særlig gledelig er det at aktiviteter som er initiert av FHF har skapt betydelig egenaktivitet av forskning og utvikling i bedrifter. Det er også svært fortjenestefullt at evaluator har evnet å se den særegne måten fondet arbeider på, med vekt på å helhetstenkning og å se hele verdikjeden i sammenheng", fortsetter Flatøy. Evalueringen peker også på viktig ting som må tas opp til vurdering for at ordningen skal bli bedre. Dette gjelder blant annet spørsmål om prosjektoppfølging og habilitet. "Fondet vil ta tak i og lage en oppfølgingsplan for denne type forhold. Dette er momenter som fondet hele tiden har et løpende og kritisk fokus på. I den forstand gir rapporten gode innspill til læring og forbedring", understreker Flatøy. "Det er også en stor utfordring å nå frem til alle næringsaktørene med informasjon fra fondet. Dette jobbes det kontinuerlig med", avslutter Flatøy. Evalueringsrapporten ble overlevert Fiskeri- og kystdepartementet den 21.11.06 og ligger ute til høring frem til 01.03.07. Rapporten kan lastes ned i linken til høyre. Gjør oppmerksom på at PDF-fila er på 4,5 Mb.
keyboard_arrow_up