Til innholdet

22.10.2013

Handlingsplan for saltfisknæringen

Aktører i saltfisknæringen har i samarbeid med forskere utarbeidet en handlingsplan for prioriterte forskningsoppgaver i saltfisknæringen for perioden 2008 til 2010.

I handlingsplanen er det kort beskrevet bakgrunnen for de prosjektene som næringsaktørene har foreslått og viktige utfordringer som det bør arbeides med i de enkelte prosjektene.

Følgende prosjekter innenfor hovedinnsatsområdene vil bli prioritert:

Markeds og produktutvikling

- klippfisk light (lettere tørket klippfisk)

- Skinn- og beinfrie produkter av klippfisk for det norske markedet

- Nye saltfiskvarianter

Kompetanse

- Systematisering av FoU-kompetanse på saltfisk

- Industrialisere FoU-kunnskap på saltfisk

Prosessutvikling

- Optimal bruk av salt - Hvitere saltfisk

 - Redusere proteintap under salteprosessen

- Automatiserte saltprosesser

Bedre råstoffutnyttelse

 sesongforlengende tiltak

- Bedre utnyttelse av restråstoff og av nedklasset fisk

- Hva skiller oppdrettet, oppfôret og villfanget torsk etter salting

Saltfisk av sei

 Kvalitetsforbedring for klippfisk av ryggsei -

Saltfisk av notsei

Sporbarhet

Forprosjekt i forbindelse med prosjektet ?Dokumentasjon av lovlig fanget fisk og innføring av verdikjedesporing?.

Forprosjektet danner grunnlag for et hovedprosjekt på sporing i konvensjonell sektor. Linken er dessverre fjernetEnkeltprosjektLinken er dessverre fjernet - Kjøp av rund fisk for salting Handlingsplanen ligger vedlagt til høyre i menyen.

Ønsker du mer informasjon om handlingsplanen, ta kontakt med prosjektleder Frank Jakobsen

keyboard_arrow_up