Til innholdet
Fotokreditt: Linn Røkenes/Sjømatrådet

25.09.2019

Havbruk

Har en teori om hvorfor mer laks dør av hjerteproblemer

– Hvis smolten produseres for raskt, vokser kroppen fra hjertet, sier forsker Ida Beitnes Johansen ved NMBU.

Tekst: Camilla Aadland/IntraFish

Opp til 20 prosent av laksen dør før slakt, ofte fordi hjertet stopper. Nå har NMBU sammen med flere partnere fått 10 millioner kroner av FHF til å finne ut om årsaken ligger i laksens tidlige liv.

– Det er veldig lite som er blitt gjort på hva som skjer med hjertet under smoltifisering og hvordan det påvirker hjertet, sier Johansen til Tekfisk.

Vil produsere mer robust smolt

I naturen bruker laksen 2–5 år på å gå fra ferskvannsfisk til saltvannsfisk. Oppdrettere bruker blant annet lys og temperatur for å få denne prosessen til å gå raskere.

– Hypotesen er at spesielt i smoltifiseringen driver de kanskje produksjonen for intensivt. I dette prosjektet ønsker vi å dra det tilbake til start, sier kommunikasjonsrådgiver Maja Bævre-Jensen i FHF.

Det innebærer at smolten ikke blir manipulert med lys og temperatur, men lages slik den ville blitt i naturen. Slik skal man se om smolten blir mer robust.

NMBU fikk oppdraget gjennom en utlysning FHF hadde før sommeren som gikk nettopp på å få mer robust smolt. Johansen er glad for å få ta fatt på prosjektet.

– Jeg har tidligere jobbet med hjertesykdom hos laksefisk, og har hatt lyst til å jobbe med det igjen lenge. Det er veldig gøy at vi har fått muligheten nå, sier hun.

Hjertevekten øker

Årsaken til hjertelidelsene er stort sett ukjente, ifølge forskeren. Nå vil de teste teorien om at det kan skyldes intensiv smoltproduksjon.

– Måten smolten produseres på i dag skjer raskere enn i naturen. Og man vet at i naturen remodelleres hjertet når fisken smoltifiseres. Vill laksesmolt får en relativ økning i hjertevekt på 70 prosent. Det skjer fordi hjertet spiller en så viktig rolle i den perioden av laksens liv, sier Johansen.

Når laksen kommer i saltvann, får den blant annet tykkere blod og økt blodstrøm til organene. For at hjertet skal håndtere overgangen, skjer det en stor endring i denne fasen.

– Hvis smolten produseres for raskt, vokser kroppen fra hjertet. Tidligere forsøk har vist at hjertet ikke hang med, sier Johansen.

Forsøket skal vare til 2022, og partnere i prosjektet er Havforskningsinstituttet, Niva, Aqua Kompetanse og Pharmaq Analytic.

 

keyboard_arrow_up