Til innholdet

22.10.2013

Har PD noe å si for kvaliteten på oppdrettslaks?

I den senere tid har det vært fokus på sammenhengen mellom Pancreas Disease (PD) og kvalitetsproblemer hos laks. Det finnes ingen systematiske studier som beskriver sammenhengen mellom PD og kvaliteten, men mye tyder på at laks med PD har dårlig farge med bleke områder i fileten.

I et nylig igangsatt prosjekt skal det kartlegges hvilken betydning PD har for kvaliteten på oppdrettslaks. PD kan føre til minsket tilvekst, økt fôrfaktor og økt mottakelighet for andre sykdommer, men kan ved akutt infeksjon gi høy dødelighet. Kjerneområdet til PD er Hordaland og Sogn og Fjordane, men PD er også påvist i Finnmark og Troms, Nordland og Rogaland. I august ble det påvist PD i et anlegg i Møre og Romsdal. Prosjektet skal ledes av Akvaforsk i samarbeid med Norconserv, Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet. Les mer om prosjektet i linken til høyre.
keyboard_arrow_up