Til innholdet

22.10.2013

Havet er fullt av skatter

Gjennom LUR-programmet ønsker man å se på mulighetene for å ta i bruk større deler av de marine ressurser og under Nor-Fishing arrangerte FHF et seminar med nettopp LUR-programmet som tema og oppmøtet var bra.

For å redusere presset på de kvotebelagte fiskerier og bidra til å øke verdiskaping, lønnsomhet og sysselsetting ønsker man å ta i bruk større deler av de marine ressurser. For å sette ekstra krefter bak denne utviklingen har hele næringen gått sammen i LUR ? programmet for Lite Utnyttede marine Ressurser. LUR finansieres som eget program i Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond. LUR bidrar med grunnfinansiering i prosjekter til enkeltbedrifter eller fellesprosjekter som ønsker å skape virksomhet for lite utnyttede ressurser. Under seminaret på Nor-Fishing var det spesielt utfordringer og muligheter for kommersialisering av kongsnegl, samt sjøpølse som ble viet oppmerksomhet. Det ble også laget en brosjyre vedr. LUR-programmet i forkant av messen. Her kan du finne mye nyttig informasjon og den kan du laste ned i linken til høyre.
keyboard_arrow_up