Til innholdet

22.10.2013

Hva betyr fiskeri- og havbruksnæringen for Norge?

Verdien av fiskeri- og havbruksnæringen måles tradisjonelt i arbeidsplasser, eksport- og omsetningsverdier. Nå skal KPMG Consulting AS, Senter for havbruk og fiskeri sammen med SINTEF Teknologiledelse analysere ringvirkningene av aktivitetene i næringen.

Tradisjonelle analyser undervurderer betydningen av næringen. Når leverandører, utstyrsindustri, transportsektoren og andre tjenester tas med, blir bildet mer fullstendig. Regional kartlegging inngår som en del av ringvirkningsanalysen. Hovedstaden vies interesse på lik linje med typiske fiske- og havbrukskommuner.

For å kunne gjøre analyser i fremtiden, vil det også bli laget modellverktøy som kan simulere verdiskapningen fra næringen med oppdaterte nøkkeltall. Prosjektet med et budsjett på 1.190.000 kroner inngår i FHFs handlingsplan for 2002 som et fellestiltak for hele næringen under kategorien samfunn og kultur.

KPMG koordinerer arbeidet, mens FHL på vegne av FHF står for den praktiske oppfølgingen. Prosjektet vil være ferdig i desember 2002.

keyboard_arrow_up