Til innholdet

22.10.2013

Hva kjennetegner en god matkrabbe?

Dette er bare et av de mange spørsmål som blir besvart i håndboken "Taskekrabben" av Astrid K. Woll, Møreforskning. Faktahefte tar for seg krabbens biologi i forhold fangst, kvalitet og fangstbehandling

Astrid K. Woll, Møreforskning har gjennom midler fra Fiskeri- og havbruksnærings forskningsfond, Eksportutvalget for fisk og Norges Råfisklag utarbeidet en lettfattelig og oversiktelig håndbok om taskekrabben

Håndboken er rikt illustrert med både tegninger og foto. Det er gode pedagogiske framstillinger som gjør det lett skille mellom for eksempel hva som kjennetegner en matkrabbe og hva som kjennetegner en utkastkrabbe. Håndboken er tredelt med en innledning om krabbens biologi, siden går den videre til fangst og avslutter til slutt om optimal fangstbehandling.

Håndboken er vel mest myntet på aktører i bransjen, men gir også viktig informasjon til hobbykrabbefiskeren og til kunnskapshungrige marine fantaster. Faktaheftet om taskekrabben finnes som vedlegg i pdf format i høyre grå meny.

keyboard_arrow_up