Til innholdet

22.10.2013

Hva skal erstatte CO2?

Om kort tid kommer en ny slakteriforskrift og det vil bli ulovlig å bruke CO2 som bedøvningsmiddel i lakseslakting. I et prosjekt innunder "Handlingsplanen for lønnsom foredling av laks 2006" skal Fiskeriforskning og Veterinærinstituttet se på tre norske metoder, som bruker strøm istedenfor CO2.

De nye slakteforskriflene innebærer endringer som i første rekke skal ivareta fiskens velferd i slakteprosessen. Dette gjelder både innen krav til kompetanse, metoder, teknologi, bedøving, avliving, opplysninger og dokumentasjon ved det enkelte slakteri. I praksis betyr dette at industrien må gå bort fra CO2 og innføre nye metoder for bedøvelse. Kravet til at fisken skal bedøves raskt (momentant) innebærer at det i praksis kun er bedøvelse med elektrisitet (tørr i renne eller i vann i kar) og slag i hodet som kan godkjennes. Les mer om prosjektet i linken til høyre og i artikkelen på Linken er dessverre fjernetFiskeriforsknings sin hjemmesideLinken er dessverre fjernet .
keyboard_arrow_up