Til innholdet

11.10.2021
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Hvilke faktorer påvirker innfarging av laksemuskel?

Dårlig innfarging av pigment i laksemuskel er en økende utfordring i norsk laksenæring. Dette har konsekvenser for både produktkvalitet, forbrukeraksept og økonomi.

Del artikkel

På tross av betydelig forskningsinnsats de siste ti årene, er det fortsatt vanskelig å peke på klare primærårsaker til problemet.

Å få satt sammen en sammenstilling av tilgjengelig kunnskap og erfaringer over tid vil ha stor verdi for å få oversikt over disse komplekse utfordringene. Det kan også gjøre det mulig å vurdere nyere kunnskap opp mot eldre kunnskap som i ettertid kanskje har blitt glemt eller oversett, slik at man kommer nærmere mulige årsaker til problemet. 

Derfor lyser FHF nå ut midler til dette formålet. 

Søknadsfrist 25. november kl 13.00

Les hele utlysningen her

Søknadsfrist: 25.11.2021

Kunnskapssammenstilling – Pigmentering av laksemuskel

FHF lyser ut inntil 3 mill. kroner til et prosjekt for å sammenstille erfaringsbasert og publisert kunnskap om innfarging av laksemuskel, som kan bidra til å avdekke årsakssammenhenger og anbefalinger om beste praksis.

Status: Avsluttet
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up