Til innholdet

28.09.2021
Maja Bævre-Jensen

Hvilken kompetanse trenger sjømatnæringen fremover?

FHF lyser ut inntil 1,0 millioner NOK for å kartlegge hvilken kompetanse sjømatnæringen vurderer som nødvendig for videre utvikling, og for å løse fremtidens utfordringer.

Del artikkel

Politikere har et uttalt ønske om å øke satsingen på havet og det er ambisjoner om å skape mange nye arbeidsplasser i sjømatnæringen. Interessen rundt sjømatnæringen har økt formidabelt de seneste årene. Dette gjenspeiler seg i økningen av antall studenter som ønsker å ta sjømatrelatert utdanning. Til tross for denne økende interessen finnes det i begrenset grad kunnskap om hvilken kompetanse næringen har behov for i framtiden, og hvor mange kandidater som trengs innenfor ulike fagområder. Dette er avgjørende kunnskap for at næringens kompetansebehov vil bli dekket gjennom utdanning og rekruttering. Det betyr bl.a. hva slags utdanningsmuligheter som tilbys, hva slags omfang utdanningstilbudet har, hva slags etterutdannings- og kompetanseutviklingsmuligheter næringen har etc.

FHF ønsker med dette å fremskaffe kunnskap om hvilket kompetansebehov sjømatnæringen har for framtiden, sett i lys av at nye teknologier tas i bruk og nye driftsformer etableres. Derfor lyses det nå ut midler for å få kartlagt dette. 

Les hele utlysningen her

Søknadsfrist: 01.11.2021

Framtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring

FHF lyser ut inntil 1,0 millioner NOK for å kartlegge hvilken kompetanse sjømatnæringen vurderer som nødvendig for videre utvikling, og for å løse fremtidens utfordringer.

Status: Avsluttet
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up