Til innholdet

22.10.2013

Hvordan hindre begroing av nøter?

Begroing av nøter og annet utstyr i sjø i forbindelse med oppdrett av fisk og dyrking av skjell er en vedvarende utfordring for norsk akvakulturindustri. Bruk av kobberholdig impregnering har vært en vanlig bekjempelsesstrategi, men både av miljø- og markedshensyn er det riktig å forsøke å redusere bruk av kobberholdig impregnering. Samtidig er det viktig at næringen har effektive metoder for å hindre begroing. Prosjektet " Alternative begroingshindrende strategier for havbruksnæringen" ble avsluttet i fjor og nå er sluttrapporten tilgjengenlig.

Det ble i 2004 tatt initiativ til et prosjekt som skulle bidra til at norsk akvakulturindustri dro størst mulig nytte av de aktiviteter som foregikk innen utvikling av ulike strategier for å hindre begroing av nøter ? både nasjonalt og internasjonalt. Resultatene viser at det de siste årene er skjedd en stadig utvikling i hvilke strategier som benyttes for å holde nøtene rene der bruk av uimpregnerte nøter er en av flere aktuelle strategier. Det er ikke utviklet et fullgodt alternativt middel/stoff til kobberholdig impregnering som er kommersielt tilgjengelig. Økt bruk av store merder gjør at oppdrettsselskapene etterlyser løsninger som krever minst mulig håndtering av nøtene. Det jobbes derfor med å videreutvikle vaskeløsninger slik at nøtene kan vaskes i sjø. I flere av prosjektene som foregår nasjonalt og internasjonalt ser man konturer av interessante, fremtidsrettede løsninger. Særlig interessante resultater kan kobles til farge på notlin, bruk av coating som gjør groe lett å fjerne, hyppig notskift (doble nøter) og vasking. Framtidens løsninger ligger muligens i å kombinere flere av disse ?metodene/resultatene? og således utvikle skreddersydde løsninger for den enkelte lokalitet. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Innovasjon Norge og du kan lese sluttrapporten og mer om prosjektet i linkene til høyre.
keyboard_arrow_up