Til innholdet

22.10.2013

Hvordan innføre sporbarhet?

Innføring av sporbarhet i norske fiskeribedrifter er en omfattende prosess og hvor ligger de største utfordingene? Fiskeriforskning har nå ferdigstilt en rapport, som med bakgrunn i TraceFish-standardene, beskriver et forslag på beste praksis for en slik innføring.

Rapporten tar for seg en rekke utfordringer: - Hvordan komme igang? - Hvordan definere batchstørrelsen? - Hvordan identifisere enhetene? - Hvilken informasjon er viktigst åregistrere for å innføre sporbarhet? - Hvorfor er standardisering av informasjon viktig? - Hvilket sporingssystem anbefales? - Hvordan registrere sammenhengen mellom enhetene? I tillegg brukes det eksempler på hvordan sporbarhet kan innføres for villfanget torsk og oppdrettslaks. Rapporten finner du som vedlegg i linken til høyre.
keyboard_arrow_up