Til innholdet

26.10.2018

Hvordan påvirket valutaendringer prestasjon og konkurranseposisjon i norsk sjømatnæring i 2017 og første halvdel av 2018?

Ny rapport oppsummerer svingninger i den norske kronen og hvordan dette påvirket norsk sjømatnæring i 2017 og første halvdel av 2018

Del artikkel

De fire viktigste handelsvalutaene innen norsk sjømateksport er euro, US dollar, britiske pund og japanske yen. Cirka 80 % av eksporten gjøres opp for i en av disse fire valutaene. Ser vi bort fra oppgjør i norske kroner, stiger denne andelen til 97 %. Eksportinntektene påvirkes direkte av endringer i kronekursen.

 

Det siste halvannet året har kronen begynt å vise tegn til å styrke seg, spesielt mot dollar og japanske yen. Dette legger press på eksportinntekter og konkurranseposisjon til sjømatprodukter som selges i disse valutaene. Især gjelder dette frossen hvitfisk og pelagisk fisk. Vi beregner at en sterkere krone har kostet norske eksportører av pelagisk fisk totalt 159 millioner i reduserte eksportinntekter i 2017 og første halvdel av 2018.

 

Mot euro er kronen fortsatt svak, noe som relativt sett har vært fordelaktig for eksporten av fersk hvitfisk og av laks. Kronekursen påvirker eksportørenes internasjonale konkurranseposisjon. Posisjonen overfor islandske eksportører har forbedret seg mye fra 2013 og frem til i dag takket være en kombinasjon av sterkere islandsk krone og svakere norsk krone. Dette har vært positivt for hvitfiskindustrien i Norge.

 

Svekkelsen av pundet som fulgte med BREXIT-uroen var fordelaktig for britiske lakseeksportører. For norske lakseeksportører hadde imidlertid denne utviklingen begrenset betydning sett i forhold til den kraftige svekkelsen av NOK mot blant annet GBP i 2014/2015.

 

Se rapport og presentasjon som viser denne utviklingen for 2017 og første halvdel av 2018.

 

Rapporten er del av et fireårig FHF-finansiert prosjekt med tittelen «Hvordan påvirker valutaendringer prestasjon og konkurranseposisjon i norsk sjømatnæring i perioden 2016−2019?». Prosjektet ledes av Nofima ved Bent Dreyer. Prosjektet viderefører metodikk og indikatorer utviklet i et tidligere FHF-prosjekt, der det ble sett på valutaeffekter i sjømatindustrien over perioden 2000–2015.

 

Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om hvordan svingninger i den norske kronen påvirker prestasjonen og konkurranseposisjonen til den norske sjømatnæringen. Det skal gi forbedret evne til å predikere konsekvenser av fremtidig valutauro, og gi et årlig valutakorrigert bilde av prestasjonen til sentrale aktører i sjømatnæringen.

 

keyboard_arrow_up