Til innholdet

22.10.2013

Hvordan utnytte kobberholdig avfall?

Deponering, kompostering eller forbrenning? Ved vasking og rensing av nøter kommer det, ved siden av renset vann, avfall som inneholder kobber. Hvordan kan vi utnytte dette avfallet og få løsninger som er best mulig for næringen? Et forprosjekt som tar for seg disse problemstillingene er nå avsluttet og rapporten er nå klar.

Del artikkel
Prosjektets mål var å finne effektive løsninger med lavest mulig kostnad for utnyttelse av kobberholdig avfall fra virksomheter som driver vask og impregnering av oppdrettsnøter. Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom SINTEF Fiskeri og havbruk, SINTEF Teknologi og samfunn avd. Vann og miljø, samt medlemsbedrifter i NLTH, og er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Innovasjon Norge. Rapporten finner du som vedlegg i kolonnen til høyre.
keyboard_arrow_up