Til innholdet

22.10.2013

I pose og sekk?

Fish Supply i Tromsø, har sammen med Fiskeriforskning utviklet den nye slepeposen som har fått navnet Bargo. Posen ligner en vindpølse, og er laget slik at vannstrømmen inne i posen kan varieres uavhengig av hvor fort den slepes gjennom sjøen. Innovasjon Norge, Norges Råfisklag og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond vært med på finansieringen av prosjektet.

Slepeposen representerer en ny, effektiv og kostnadsbesparende måte for frakt av levende fisk. Fisken kan fraktes levende fra fangsfelt eller oppdrettsanlegg, i høy hastighet og med svært lav risiko for skader på fisken.

Fraktkostnadene reduseres, fiskens kvalitet bevares og mulighetene for å fordele råstofftilgangen over tid ved lagring av levende fisk økes.

Les mer om prosjektet på Fiskeriforsknings sine hjemmesider (følg linken i menyen til høyre).

keyboard_arrow_up