Til innholdet

22.10.2013

Identifiser fisken før notkast

Det er i flere år drevet forskning på bruk av flerfrekvens ekkolodd til identifisering av fiskeforekomster og nå skal et samarbeidsprosjekt mellom Havforskningsinstituttet, Christian Michelsen Research og FHF utvikle et kommersielt produkt for akustisk artsidentifisering for fiskeflåten.

Moderne fiskeriforvaltning krever selektivt fiske på art og størrelse. For den aktive fisker er feil avgjørelse i så måte forskjellen mellom økonomisk suksess eller fiasko. Bærekraftighet i høsting av ressursene krever kontrollert uttak av art og størrelse i henhold til kvote og reguleringer. Økonomien i fiske er svært avhengig av uttak av rett art og størrelse i forhold til pris. En fangst av makrell om våren når målarten er sild kan gi et pristap på mer enn 10 kr kiloet. Derfor kan en pålitelig artsidentifisering gjennom moderne akustiske teknikk bli et avgjørende instrument for både økonomisk fiske og effektiv forvaltning. Hovedprinsippet i teknologien er at ulike typer organismer i havet gir forskjellig ekko ved ulike frekvenser.

Dersom man har ekkolodd med flere frekvenser tilgjengelig kan man derfor vurdere art og i noen tilfeller størrelse basert på frekvensresponsen, dvs. endringer i ekkostyrken over et spekter av frekvenser. Per i dag skiller man med nærmere 100 % sikkerhet mellom fisk med og uten svømmeblære.

Flere teknikker er underveis for å forbedre teknikken og metoden vil etter hvert også kunne brukes for å skille en del arter med svømmeblære. Videre er man i ferd med å utvikle flere teknikker for å bestemme størrelsen på fisken man registrer. Les mer om prosjektet, kalt MIAKO (Metoder for Identifisering av Akustiske Observasjoner), i linken til høyre.

keyboard_arrow_up