Til innholdet

22.10.2013

Ikke aktuelt med midler fra FHF til Nofima

Det er ikke aktuelt med overføring av midler fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) til NOFIMA. Det har FHF fått bekreftet i møte med Fiskeri- og kystdepartementet, som står som koordinator for NOFIMA. Dette er også senere skriftlig bekreftet overfor FHF i eget brev fra departementet. - Vi er fornøyd med at departementet har kommet med en klar og rask avklaring i denne saken, sier Rolf Jørn Karlsen, styreleder i FHF.

Del artikkel
Styreleder Rolf Jørn Karlsen understreker også at den sentrale forutsetningen for etableringen av FHF var at fiskeri- og havbruksnæringen gjennom FHF skulle ha full styring med fondets prioriteringer og disposisjoner. Det er nylig foretatt en evaluering av FHF. Evalueringsrapporten konkluderer med at intensjonene med ordningen er oppfylt. - Målet om å sikre forskning og utvikling på næringens premisser er innfridd. Effektene av ordningen anslås også å være betydelige, understreker Karlsen. FHFs måte å organisere FoU-arbeid på framheves i evalueringsrapporten som en viktig faktor for de resultater som er oppnådd. Mål og strategier utformes i stor grad før FoU-miljøer trekkes inn. FHFs ansvar vil også være knyttet til å finne fram til samarbeidspartnere og FoU-miljøer som sannsynliggjør resultater for næringen. - Evalueringsrapporten viser at FHF benytter hele bredden av norsk instituttsektor, sier Karlsen. Styreleder Rolf Jørn Karlsen framhever at FHF erkjenner betydningen av langsiktig forskning innenfor flere områder. Samtidig er det også viktig for næringen å få kunnskap omsatt til praktisk nytte og produkter. FHF samarbeider tett med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, samt andre institusjoner, avhengig om problemet som skal løses krever forskning eller mer praktisk rettede utviklingstiltak. Styret i FHF har registrert den debatten som pågår om overføring av FHF-midler til NOFIMA, blant annet i pressen, og som tas opp særlig fra landbrukssiden, sier Karlsen. En slik løsning vil ha konsekvenser for hele legitimiteten til FHF i næringen. Det er derfor etter min mening både riktig og viktig at Fiskeri- og kystdepartementet har samme syn på denne saken som styret i FHF, avslutter styreleder Karlsen.
keyboard_arrow_up