Til innholdet

22.10.2013

Ikke bare fisk!

En fremtidsrettet, sunn og ryddig næring - det er det vi trenger. Norges Fiskarlag og FHL industri og eksport ønsker å øke tilliten til næringen gjennom det treårige etikkprosjektet "Ikke bare fisk!"

Prosjektet ble startet høsten 2003 og skal gå over 3 år. "Ikke bare fisk!" er delfinansiert gjennom FHF og har en økonomisk ramme på ca. 5,8 mill NOK.

Prosjektet jobber med to hovedfokus: - Utvikle et Verdimerkeprogram som vil bli et tilbud til de bedrifter og fartøy som ønsker å synliggjøre at de har en etisk høy standard. - Et generelt fokus på etikk i fiskerinæringen, der man ønsker å gi informasjon, øke bevisstheten og skape debatt. For å få til dette, må hvert enkelt ledd i næringen sette en høy standard for sin adferd. For bedrifter/fartøy betyr dette å ta ansvar for de konsekvensene virksomheten har for miljø, mennesker og samfunn. I det lange løp vil dette være en fordel for bedriften/fartøyets og næringens omdømme.

Et godt omdømme er viktig i for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft, langsiktige investorer, lojale kunder og forbrukere og myndighetenes tillit. For mer informasjon, se nettstedet Linken er dessverre fjernetIkke bare fiskLinken er dessverre fjernet

keyboard_arrow_up