Til innholdet

22.10.2013

Inntil 25.000 kroner i stipend

Stipendene skal inspirere studenter som skriver hovedoppgaver på universiteter og høyskoler til å velge fiskerirelaterte problemstillinger. Søknadsfristen er 1. februar.

Fiskerinæringens Kompetansesenter (FINKO) administrerer stipendordningen. Spørsmål kan rettes til FINKO på telefon 77 66 29 30. Mer informasjon ligger også på FINKOs hjemmeside: Linken er dessverre fjernetwww.finko.no.Linken er dessverre fjernet Informasjonsbrosjyre om stipendordningen ligger som vedlegg i høyre grå meny.
keyboard_arrow_up