Til innholdet

13.11.2012

Invitasjon til FHF samling for hvitfisk næringen

FHF inviterer til samling for hvitfisk næringen 15.november på Radisson Blu Hotel Tromsø.

Del artikkel

En av hovedsatsingsområdene til FHF og hvitfisknæringen - både på sjø og land - er automatisering. På denne samlingen vil FHF blant annet presentere FoU-resultater fra arbeidet med å automatisere fangstbehandling ombord i fartøyer, og samtidige gi informasjon om andre automatiseringsprosjekter for filet og konvensjonell.

Det vil også bli presentert en faghåndbok for fangstbasert akvakultur - som oppsummerer resultater fra ulike FoU-aktiviteter de siste årene.

keyboard_arrow_up