Til innholdet

22.10.2013

Jobber for null rømming!

I forbindelse med FHFs innsats for å redusere rømming av oppdrettslaks, er det i tidsrommet 2002 til 2005 bevilget 3,5 mill kr til forskning ved SINTEF fiskeri og havbruk for å gjøre merdene mer rømmingssikre

Del artikkel

Hovedmålet til prosjektpakken, Linken er dessverre fjernetNye rømmingssikre merdkonseptLinken er dessverre fjernet, har vært å redusere rømming av laks fra merdoppdrett og bidra med konseptutvikling og verifikasjon slik at målene iNasjonal tiltaksplan mot rømming oppnås.

 Følgende punkter oppsummerer prosjektets delmål: Utvikle nye kommersielle notløsninger. Det legges vekt på at faren for rømming sterkt reduseres ved å minske belastningene på notposen og ved opprettholdelse av volum og geometri (for å unngå propell i not). Utvikle ny forankringsteknologi med vekt på kompliserte topografiske forhold for å redusere faren for havari i storm eller når anlegget har blitt utsatt for annen skade. ? Etablere driftsrutiner for nye konsept. Bidra med generisk teknologi som kan kommersialiseres av enkeltleverandører.

Arbeidet fra prosjektet presenteres i flere rapporter som hver tar for seg aktuelle delområder innenfor hovedtemaene "oppdrettsnot" og "forankring". Prosjektet er i sin siste fase og med forventet avsluttning i juli 2005. Du kan lese de ferdigstilte rapportene ved å klikke deg inn på hjemmesiden til prosjektet,

keyboard_arrow_up