Til innholdet

22.10.2013

Kan nitritt i røykelaks stamme fra røyking?

Matforsk skal gjennom et prosjekt se på om nitritt i røykelaks kan stamme fra selve røykeprosessen. Årsaken er at det gjennom undersøkelser gjennomført av Mattilsynet har blitt påvist nitritt hvor det ikke er blitt brukt nitritt som tilsetningsstoff.

Del artikkel
Det er ikke kjent at prosessindusert nitritt kan forekomme i røykelaks, selv om dette er kjent f.eks i forbindelse med røyking av pølse. I første omgang vil det derfor bli sett på om det rent kvalitativt kan påvises at prosessindusert nitritt kan forekomme. I såfall, vil det videre bli sett på om hvor store konsentrasjoner av nitritt som blir dannet med bruk av ulike råvarer og under ulike produskjonsforhold. Fiskeri- og havbruknæringens forskningsfond støtter prosjektet med 120.000,- og NSL og FHL er prosjektansvarlige på vegne av FHF. Ansvarlig for prosjektet ved Matforsk er sjefsingeniør Oddvin Sørheim.
keyboard_arrow_up